Integritetspolicy

Pysselkompaniet i Uppsala HB

Uppdaterad 2019-02-02

 

Den här integritetspolicyn förklarar hur Pysselkompaniet samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter i kontakt med oss via exempelvis e-post eller när du har köpt varor från oss. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter samt hur du kan göra dessa gällande.

 

Personuppgifter

En personuppgift är all typ av information som – direkt eller indirekt – kan härledas till en fysisk person som är i livet. Vi samlar enbart in de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna behandla den beställning av varor som du har gjort hos oss och för att vi ska kunna ge dig service i samband med det.

 

Vår webbutik har upphört från den 2 februari 2019 men när du tidigare använde dig av vår webbplats fick vi vissa personuppgifter av dig. Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på webbplatsen genom cookies i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. Vi använder oss av följande uppgifter för de syften som nämns i denna integritetspolicy:

·         Namn, adress, telefonnummer, e-post

·         Orderhistorik

 

Leverans av beställda varor
För att kunna säkerställa att vi kan leverera de varor du har beställt och för att uppfylla våra åtaganden enligt ingånget avtal behöver vi behandla dina personuppgifter. Den rättsliga grunden är fullgörande av avtal.

Annan kommunikation
Vi behandlar personuppgifter i samband med annan kommunikation med dig, t.ex. för att informera dig om din beställning. Vi behandlar även dina personuppgifter när du är i kontakt med oss via exempelvis e-post. Vi gör detta för att tillhandahålla serviceinformation och/eller information om förändrat produktutbud.

Vi måste följa bokföringslagen
I vissa fall har vi en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav. Vi lagrar inte personuppgifter längre än nödvändigt och lagstadgat enligt bokföringslagen.

Andra aktörer

För att uppfylla våra åtaganden enligt ingånget avtal, det vill säga behandla den beställning du har gjort i vår butik, kan vi behöva lämna ut dina personuppgifter till tredje part, som behandlar dina personuppgifter för vår räkning. I dessa fall har vi ingått ett s.k. personuppgiftsbiträdesavtal, vilket reglerar för vilket ändamål personuppgifterna får behandlas. Vi har tecknat ett sådant avtal med Textalk AB som hanterade vår tidigare webbutik.

Underleverantörer
För att kunna leverera de varor du har beställt från oss anlitar vi leverantörer, vanligtvis PostNord Sverige AB eller DHL, och i de fallen delar vi med oss av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

För frågor om vår integritetspolicy kan du när som helst kontakta oss. Kontaktuppgifterna hittar du nedan. Du kan också skicka en begäran om att få insyn i, ändra eller radera dina personuppgifter.

 

Kontaktuppgifter

Pysselkompaniet i Uppsala HB är personuppgiftsansvarig. 

Pysselkompaniet i Uppsala HB

Fjällbo Selknä 155

755 97 Uppsala

Kontakta oss via info@pysselkompaniet.se om du har frågor angående dina personuppgifter.